STT Badgr VSF

Antikorupcinio švietimo

Mokymosi sistema

Ši neformalaus mokymosi sistema – tai puikus būdas įgyti žinių apie korupcinio pobūdžio veiklas, išmokti atpažinti nesąžiningą poelgį bei ugdyti tokias vertybes kaip dorumas, sąžiningumas ir skaidrumas.

Įgytos žinios ir gebėjimai bus įvertinti garbingais skaitmeniniais ženkliukais, kurie įrodys, jog esate sąžiningos ir skaidrios visuomenės narys!

Daugiau informacijos apie sistemą ir jos funkcionalumus rasite mokomajame vaizdo filmuke.

Kviečiame susitpažinti su informacija apie šiai svetainei taikomą vartotojų duomenų tvarkymą. Užsiregistruodami ar prisijungdami išreiškiate sutikimą dėl Jūsų pateiktų duomenų tvarkymo.